Kulturstrategi

Organisasjonskultur handler om felles normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles i en organisasjon. Vårt fokus er hvordan vi kan bygge konkurransekraft gjennom en sterk organisasjonskultur. Hvordan henger organisasjonskulturen sammen med selskapets visjon og forretningsstrategi? Hvordan ruster vi organisasjonen for fremtiden? Kultur er uløselig knyttet til hvordan selskapet ledes; lederen er en rollemodell. Videre spiller faktorer som samhandling, arbeidsmetodikk, og fysiske omgivelser inn

Vi kan hjelpe med: Intervjuer, workshops, arbeidsmøter med høy grad av ansattinvolvering. Sammen definer vi ønsket kultur og setter opp en definert handlingsplan.

Ring oss

982 22 177

Send oss e-post

Hei@novaview.no

Besøk oss

Arbeidersamfunnetsplass 1, Oslo