Kommunikasjon

Informasjon er ofte kommunikasjonens verste fiende. Der informasjon skal være opplysende eller instruerende, fordrer kommunikasjon en toveis utveksling. Leder bør ha et bevisst forhold til når det skal gis informasjon og når det er nødvendig med kommunikasjon.

Misforståelser kan kun oppklares med kommunikasjon!

Teknologien gir oss fantastiske muligheter til bedriftskommunikasjon. Der noen verktøy egner seg til informasjon, egner andre seg til kommunikasjon. Leder bør vare bevisst hvilken kanal som brukes, og unngå «information overload». Videre må leder fange opp når fysisk tilstedeværelse er nødvendig. Lederen bør da vise medarbeideren at lederen er positivt til stede; at lederen er trygg på hvordan hen kommuniserer med kropp, stemme og blikk. Samtidig må lederen være klar over at handling alltid trumfer ord. For noen ledere faller dette naturlig, andre må øve.

Vi kan hjelpe med: Opprydning i og innføring av digitale kommunikasjons/info kanaler. Oppsett av og trening på virtuelle møter. Oppsett for fysiske møter: hvem, hva, hvor ofte? Planer for individuell oppfølging. Kursing av ansatte: kollektivt og individuelt.

Ring oss

982 22 177

Send oss e-post

Hei@novaview.no

Besøk oss

Arbeidersamfunnetsplass 1, Oslo