Endringsledelse

For oss handler endringsledelse om å få mennesker og teknologi til å bevege seg godt sammen. Mange opplever endring som smertefullt, men med tålmodighet og respekt for den enkelte skaper vi forutsetninger for gode resultater. Et nei til noe nytt, bunner ofte i utrygghet og bør sees på som en «holdeplass» til ansatte er modne for aksept.

En katalysator for en god endringskultur er en tilstedeværende ledelse som ser etter potensiale i alle ansatte. I en endringsprosess er det lett dyrke å helter, men forskning viser at organisasjonen bør belønne kollektiv fremfor individuell læring. Endringsledelse handler ofte om myndiggjøring av de ansatte, og da at ledere må være åpne for å frasi seg makt og posisjon i prosessen.

Vi kan hjelpe med:  intervjuer, workshops, trening, høy grad av ansattinvolvering i forbindelse med prosessdesign.
Verktøy vi bruker: Value Stream Mapping, Job crafting.

Ring oss

982 22 177

Send oss e-post

Hei@novaview.no

Besøk oss

Arbeidersamfunnetsplass 1, Oslo