Tjenester

Lederutvikling

For oss i Nova View betyr god ledelse at man lykkes med å skape felles retning, samhandling og forpliktelse i en gruppe. Det er utfordrende å lede i en kompleks verden som endrer seg raskt, men man får ikke nødvendigvis mer ledelse ved å ansette flere ledere.

De færreste av oss er den fødte leder, men evnen til å lese og respondere på skiftende omstendigheter kan heldigvis øves opp. Det samme kan evnen til å skape gode relasjoner til de ansatte. Målsetningen vår er å gi leder et bredt repertoar av ulike metoder, uavhengig av personlige preferanser og lederstil.

Strategisk støtte IT

Vi i Nova View har mange års erfaring med å jobbe i IT-organisasjoner for å finne forbedringspotensial, enten det er innenfor styringsmodeller, kommunikasjon, bruk av teknologi eller oppfølging av leverandører.

Vi kan bidra med å se fallgruvene, utfordringene og avdekke hvor mulighetene finnes for å hjelpe deg og din organisasjon til å levere og bruke IT enda mer effektivt. 

At vi i tillegg har forretningsforståelse fra mange forskjellige bransjer og er vant til å koble sammen strategisk agenda med det som skal utføres i hverdagen bidrar med ekstra relevans.

For oss handler endringsledelse om å få mennesker og teknologi til å bevege seg godt sammen. Mange opplever endring som smertefullt, men med tålmodighet og respekt for den enkelte skaper vi forutsetninger for gode resultater. Et nei til noe nytt, bunner ofte i utrygghet og bør sees på som en «holdeplass» til ansatte er modne for aksept.

Organisasjonskultur handler om felles normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles i en organisasjon. Vårt fokus er hvordan vi kan bygge konkurransekraft gjennom en sterk organisasjonskultur. 

 

 

 

Strategisk kundeopplevelse

Strategisk kundeopplevelse handler om å ha god innsikt i kundenes behov, mål og forventninger. Når vi ser dette i sammenheng med forretningsmessige og teknologiske muligheter får vi kontroll på hvert eneste ledd som påvirker kundeopplevelsen. Slik kan vi samle organisasjonen og sikre at de leverer på samme mål og har samme forståelse av både produkt og tjeneste.

Analyse og innsikt

Hvordan lager vi et målhieraki som dekker hele organisasjonen og gjør at hver enkelt vet hvor de leverer og hvordan dette påvirker helheten i organisasjoner?

Kravene til å synliggjøre effekt i digitale kanaler øker, og det er ikke lengre like lett å sette fingeren på hva som gir verdi. Antall sidevisninger og mange nedlastninger av appen er ikke synonymt med en god brukeropplevelse.  

Kommunikasjon

Informasjon er ofte kommunikasjonens verste fiende. Der informasjon skal være opplysende eller instruerende, fordrer kommunikasjon en toveis utveksling. Leder bør ha et bevisst forhold til når det skal gis informasjon og når det er nødvendig med kommunikasjon.

Misforståelser kan kun oppklares med kommunikasjon!

For å virkelig få kundeopplevelsen til å skinne er det viktig at vi bruker et språk som kundene forstår, kjenner seg igjen i og til og med liker. Innholdet må spille på lag med produkt, tjenester og design. Dette er likeverdige deler som sammen skal guide brukeren gjennom en oppgave.