Merete Senneset

Merete hjelper deg med strategi, rådgiving og prosjektledelse i forbindelse med organisasjonsendringer og teknologiløft. Hun har tilsammen tolv års erfaring som leder innen fagområdene organisasjonsutvikling, prosessdesign og økonomistyring. Hun er opprinnelig utdannet siviløkonom med delfag i psykologi, og har i tillegg en mastergrad med fordypning i digitalisering og endringsledelse.

 

Som mangeårig leder i mediebransjen har Merete førstehånds erfaring med hva som skjer når digital disrupsjon setter forretningsmodellen din på hodet. Videre har hun erfart hvor lynraskt teknologi og mennesker kan flytte seg i organisasjoner som legger strategisk til rette for det. Det er når hun er vitne til kollektiv kompetanseheving, at hun blir mest stolt!

Merete brenner for hvordan man skaper konkurransekraft gjennom en sterk organisasjonskultur. Hun tror første skritt på veien mot å ruste en organisasjon for fremtiden, er å bli bevisst på hvordan kulturen henger sammen med organisasjonens visjon og forretningsmål.